Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Çamlık Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, bu konuda uzmanlaşmış deneyimli hekim ve hemşire kadrosu ile 24 saat boyunca aralıksız hizmet vermektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, doğumdan sonraki ilk bir ay içindeki bebeklerin çeşitli hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi ve izlemi yapılan başlıca hastalıklar: 24. gebelik haftasından itibaren erken doğan bebeklerin (premature) tedavi ve bakımı, Erken doğan bebeklerde görülen solunum sıkıntısı sendromu (RDS), Yenidoğanın geçici taşipnesi, Mekonyum aspirasyon sendromu, Yenidoğan sarılıkları (ışık tedavisi ve kan değişimi), Yenidoğan konvülziyonları (havale) Özel Çamlık Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde mekanik ventilasyon (yapay solunum), 24 saatlik monitörizasyon, hasta başı röntgen ve ultrason, kan değişimi, ışık tedavisi ( Fototerapi) ve göbek kateteri uygulamaları yapılmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yatan her bebeğin ailesine, bebeklerinin sağlığı ile ilgili her gün ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca günde bir kez anne ve babaların, bebeği ziyaretine izin verilmektedir.