Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi

İnsan organizmasının bir, ya da birden fazla organının geçici veya kalıcı olarak yetersizliğe girmesi nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarının; neden olan hastalık ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içinde hastanın hayatta kalmasına yönelik tedavi ve bakımları kapsayan, özellikle yapay solunum cihazı (Mekanik Ventilator) başta olmak üzere destekleyici ve tedavi edici cihazları kullanan, üst düzey bilgi gerektiren bir anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalıdır. Bilgisayar destekli yoğun bakım ünitesi. Hastanemiz bünyesindeki Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 24 saat boyunca uzman doktor, alanında tecrübeli ve yetişmiş yoğun bakım hemşireleri ve diğer yardımcı sağlık personelleri görev yapmaktadır. Ünitemiz 7 yataklı olup, her yatağın başında en son teknoloji ürünü Mekanik Ventilatörler, hasta takip monitörleri, infüzyon pumpları ve diğer gerekli araç gereçler ile donatılmıştır. Ünitemizde hastalarımızın hareket kısıtlılığını engellemek ve bası yarası gelişmesini önlemek amacıyla, yoğun bakım için dizayn edilmiş; pozisyon verebilen, hasta vücudunun dış hatlarına tamamen uyan, olası bası yaralarını minimuma indiren ortopedik yataklar kullanılmaktadır.

Yogun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilmesi gereken hastalar:

 • Her türlü şoktaki hastalar (Septic, Hipovolemik, Hemorajik)
 • Akut solunum yetersizlikleri (Akciğer travması, akciğer ödemi, pnömoni)
 • Kronik solunum yetersizlikleri
 • Ağır metabolik bozukluklar ve asit baz denge bozuklukları
 • Nörolojik hastalıklar (Beyin kanamaları ve ani gelişen damar tıkanmaları)
 • Intoxikasyonlar (her türlü zehirlenmeler)
 • Büyük ve uzun süren özellikli ameliyatlardan sonra
 • Gebelik zehirlenmeleri (Eklampsi)
 • Suda boğulmalar
 • Post-CPR ( Kalp durması sonrası )
 • Noromuskuler Hastalıklar

Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde yatak başındaki cihazlar yardımıyla hastaya herhangi bir invazif girisim uygulamadan ölçülebilen parametreler

EKG

 • Sistemik Kan Basıncı
 • Puls Oksimetri (kanın oksijenlenme oranı)
 • Vücut ısısı

Yatak başında uygulanabilen işlemler

 • Ultrasonografi
 • Doppler
 • Ekokardiografi
 • Gastroskopi, Kolonoskopi
 • Her türlü röntgen çekimi
 • Kan Gazı ölçümü
 • Santral Ven Basıncı ölçümü
 • Anlık kan basıncı takibi (intra-arteryel)
 • Kafa içi basıncı ölçümü
 • Hemodinamik Parametreler
 • Kardiyak Output
 • Pulmoner Arter Basıncı
 • Pulmoner Kapiller Wedge Basıncı
 • Pulmoner Vasküler Direnç
 • Mekanik Ventilatörler ile İnvazif Solunumsal Destek
 • Non invazif solunum destek cihazları (BIPAP, CPAP)
 • Solunum fizyoterapisi