Dahiliye

İÇ HASTALIKLARI

Modern tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine paralel olarak İç Hastalıkları bölümü; erişkin hasta grubunun cerrahi dışı şikayetlerinin direk çözüm merkezi olmakla birlikte tüm klinik branşlara temel teşkil etmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun sağlık problemleri İç Hastalıklarının ilgi alanına girmekte ve çözüm sunulmaktadır.İç Hastalıkları Bölümümüzde; bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli tetkikleri yapılarak hastalıkların erken ve kesin tanısı konulmaktadır. Ayaktan takip ve tedavi edilecek hastalar, tedavileri düzenlenerek hastanemizden ayrılırlar.

Yatarak takip ve tedavi edilmesi gereken hastalarımız, hastanemizin dahiliye servisine yatırılarak uzmanımız tarafından gerekli tedavisi düzenlenir. Hastamızın hastalığı başka birimi ilgilendiriyorsa ilgili birime sevk edilir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi gören diğer branşlara da konsültasyon hizmeti verilmektedir.Çamlık Hastanesi olarak, dahiliye kliniğimize gelen has-talarımızın tedavilerini düzenlerken veya ilgili branşlara sevk ederken onları önleyici tıp konusunda bilinçlen-dirmeye çalışıyoruz. “Hastalanmadan, zamanında alacakları önlemlerle birçok hastalığa yakalanma risklerini azaltabile-ceklerini” önemle vurguluyor ve kendilerini yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirerek yönlendiriyoruz.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitemizdir. İç hastalıkları Uzmanımız, tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir. Yine ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümünde direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır. İç Hastalıkları bölümümüz tüm branşlarla sıkı bir işbirliği içinde multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımla çözümler üretmektedir.

TANI YÖNTEMLERİ

 • Röntgen
 • Laboratuvar
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Ultrasyonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Mamografi
 • EKG
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • Sigmoidoskopi
 • Rektoskopi
 • Polipektomi

Dahiliye bölümümüzde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır;

 • Kan Hastalıkları (Anemiler)
 • Böbrek Hastalıkları
 • Koroner Kalp Hastalıkları
 • Kalp Yetersizliği
 • Ritm Bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Lipid düzeyi (Kolestrol, Trigliserid) Bozuklukları
 • Diabetus Mellitus (Şeker Hastalığı)
 • Troid Bezi Bozuklukları (Guatr)
 • Obesite
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Reflu, Gastrit, Ülser, Kabızlık, Kolit gibi Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Yaşlılık ve Yaşlılığa bağlı sorunlar (Geriatri)
 • Ateşli Hastalıklar
 • Romatizmal Hastalıklar ve Ateşli Eklem Romatizması
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Nedeni bilinmeyen şikayetlerin tetkiki
 • Genel Sağlık Kontrolü (check-up)