Üroloji

Üroloji Bölümümüzde Kadın ve erkeklerin idrar üretim ve boşaltım sistemlerinin yanı sıra; erkek üreme ve cinsel sağlığı ile ilgili hastalıkların teşhisi, tıbbi ve cerrahi tedavileri gerçekleşmektedir.

Prostat Endoskopi Cerrahi

Prostat endoskopi cerrahisi, prostat bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için idrar yolundan bir endoskop adı verilen ince bir tüp kullanılarak gerçekleştirilen bir tür ameliyattır. Prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) veya idrar yolunda tıkanma gibi çeşitli prostat problemlerini tedavi etmek için uygulanmaktadır.

Mesane Endoskopi Cerrahi

Mesane endoskopi cerrahisi, idrar yolundan ince bir tüp olan sistoskop kullanılarak mesanenin içini incelemek ve tedavi etmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Ürologlar tarafından mesane kanseri, idrar yolu taşları, mesane divertikülleri ve diğer mesane problemlerini teşhis ve tedavi etmek için uygulanmaktadır.

Böbrek ve İdrar Yolları Taşları: Perkütan Nefrolitotomi (PNL) ve Üreterorenoskopi (URS)

Böbrek ve idrar yolları taşları, idrarın konsantre hale gelmesi ve minerallerin kristalleşip birbirine yapışması sonucu oluşan sert kütlelerdir. Böbrek taşları oldukça ağrı verici olabilir ve böbreklere, üreterlere ve mesaneye zarar verebilir.

Böbrek ve idrar yolları taşlarını tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Küçük taşlar genellikle kendiliğinden vücuttan atılır. Daha büyük taşlar ise şok dalgaları ile kırılabilir, üreteroskopi veya perkütan nefrolotomi ile cerrahi olarak çıkarılabilir.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL)

Perkütan nefrolotomi (PNL), böbreklere küçük bir kesi açarak ve taşı çıkarmak için bir kateter kullanarak böbrek taşlarını cerrahi olarak çıkarmak için kullanılan bir prosedürdür. PNL, genellikle 2 cm’den büyük taşlar için kullanılır.

PNL’nin faydaları şunlardır:

  • Büyük taşları çıkarabilir.
  • Tek bir prosedürde birden fazla taşı çıkarabilir.
  • Açık cerrahiye kıyasla daha az invazivdir.

Üreterorenoskopi (URS)

Üreterorenoskopi (URS), idrar yolundan ve böbreğe ince bir tüp olan üreteroskop kullanılarak böbrek ve üreter taşlarını cerrahi olarak çıkarmak için kullanılan bir prosedürdür. URS, genellikle 1 cm’den küçük taşlar için kullanılır.

URS’nin faydaları şunlardır:

  • Küçük taşları çıkarabilir.
  • Açık cerrahiye kıyasla daha az invazivdir.
  • Daha kısa iyileşme süresi.

Hangi prosedürün sizin için en iyi olduğuna doktorunuz karar verecektir. Karar verirken taşın boyutunu ve konumunu, tıbbi geçmişinizi ve genel sağlık durumunuzu dikkate alınmaktadır.

Kanser Cerrahisi Laparoskopik

Laparoskopik cerrahi, minimal invaziv bir cerrahi türüdür. Bu işlemde, karın veya göğüste küçük kesiler açılır ve bu kesilerden içeriye bir laparoskop adı verilen ince bir tüp yerleştirilir. Laparoskop, cerrahın ameliyat sahasını bir monitörde izlemesini sağlayan bir kamera ve bir ışık kaynağı içerir. Cerrah, laparoskoptan diğer aletleri de içeri sokarak ameliyatı gerçekleştirir.

Erkek infertilitesinin Teşhisi ve Tedavisi

Erkek infertilitesi veya kısırlık, bir erkeğin sperm yoluyla bir kadını dölleme yeteneğinin olmamasıdır. Erkek infertilitesi, doktorunuzun tıbbi geçmişinizi ve aile geçmişinizi gözden geçirmesi ve fizik muayene yapmasıyla teşhis edilebilir. Doktorunuz ayrıca sperm testi, hormon testi ve görüntüleme testleri gibi testler de isteyebilir.

Erkek infertilitesinin tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Sperm üretim problemleri için tedavi, ilaçlar, hormon tedavisi veya cerrahiyi içerebilir. Sperm taşınması problemleri için tedavi, ilaçlar, cerrahi veya diğer prosedürleri içerebilir. Bilinmeyen nedenli erkek infertilitesi, ilaçlar veya yardımcı üreme teknikleri ile tedavi edilebilir.

Erektil Disfonksiyon Tedavisi

Erektil disfonksiyon (ED), bir erkeğin penisi sertleşip sertleşme ve cinsel ilişki için yeterince sert kalma yeteneğinin olmamasıdır. ED, her yaştan erkeği etkileyebilen yaygın bir sorundur, ancak 50 yaş ve üzerindeki erkeklerde daha yaygındır.

Erektil Disfonksiyon (ED) Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi (ESWT)

Şok dalga tedavisi (ESWT), son yıllarda erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde yeni bir  yöntemdir. Bu yöntem, düşük yoğunluklu ses dalgalarını kullanarak penisteki kan damarlarını genişletmeyi ve kan akışını artırmayı amaçlar. Uzman Doktorumuz ve modern cihazlarımız ile iki haftada 6 seans ve gerekli uygulama yöntemleri ile tedavi uygulanmaktadır.

Tedavi, vücut dokularının yenilenmesini ve onarımını destekleyen bir yöntem olan  PRP Tedavisi (Platelet Rich Plasma) ile birlikte uygulanabilmektedir.

Penil Protez Ameliyatları

Penil protez ameliyatları, sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) için cerrahi bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyatlarda, penise sertleşme ve yumuşama kontrolünü sağlayan implantlar yerleştirilir. Penil protez ameliyatları, her yaştan erkeğe uygulanabilir, ancak genellikle ilaç tedavisine veya diğer tedavilere yanıt vermeyen erkeklerde tercih edilir.

Varikosel Mikroskopik Cerrahisi

Varikosel, testislerin etrafındaki toplardamarların genişlemesi ve bozulmasıdır. Bu durum, erkeklerde kısırlığa yol açabilir. Varikosel mikroskopik cerrahisi, bu sorunu düzeltmek için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir ve hastanemizde uzman doktorumuz tarafından uyglanmaktadır.