Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümümüze müracaat eden hastaların tanı, tedavi ve ameliyaları 7 gün 24 saat uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedeflemekteyiz. Genel Cerrahi Bölümümüz, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok bölüm ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

DİĞER BRANŞLARLA İLİŞKİSİ

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji Girişimsel Radyoloji, Laboratuvar ve Patoloji ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli aşamalardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir.

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜMÜZDE TANI, TEDAVİ VE AMELİYATI YAPILAN HASTALIKLAR

 • Acil Cerrahi Girişimleri (Kesiler, Yaralanmalar, Düşmeler, Trafik Kazaları)
 • Yumuşak Doku ve Deri Tümörleri
 • Guatr (Tiroid) Ameliyatları
 • Meme Tümörleri ve Kistleri
 • Fıtıklar (Karın ve Kasık Fıtıkları)
 • Apandisit
 • Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Endoskopik Cerrahi
 • Mide (Ülser, Delinme, Tümör)
 • Barsak Hastalıkları (Tümörleri, Düğümlenmeleri ve Yaralanmaları)
 • Karaciğer Kisitleri ve Ameliyatları
 • Endokrin Bezler (böbrek üstü bezi, tiroid),
 • Hemoroid (Basur)
 • Anal Fissür
 • Anal Fistül
 • Perianal Apse
 • Piloridal Sinüs (Kıl Dönmesi)
 • Dalak
 • Sürrenal Bez
 • Pankreas Hastalıkları
 • Gangren

Yukarıda belirtilen hastalıkların tanısı, takibi ve cerrahi tedavisi tıp alanındaki gelişmelerin günü gününe takip edildiği kliniğimizde açık ve kapalı (laparoskopik) olarak başarıyla yapılmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi

Görüntüleme tekniklerindeki ve cerrahi aletlerinin teknolojik gelişmeleri sonucu küçük kesi alanlarından girilerek batın içerisine müdahale yapmamızı sağlamış olup, laparoskopi ile kısa zamanda hastalıkların tedavisi yapılabilir hale gelinmiştir. Laparoskopi ile safra kesesi hastalıkları, hiatus hernisi (mide fıtığı) kalın ve ince barsak, apandisit hastalıkları diagnostik amaçlı (tanısal) ve fıtık cerrahileri yapılmaktadır.Bu yöntemlerle hastanın kısa süre hastanede kalması, yara yerinin küçük olması, ağrının daha az olması iş ve güç kaybının aza indirilmesi ve sosyal yaşantıya erken döndürülmesi amaçlanmaktadır.

Ameliyathanelerimiz

Aynı anda 4 ameliyatın yapılabildiği ameliyathanemiz; merkezi sistem ısıtma ve soğutma, steril hava sirkülasyonu ve pozitif basınç sistemine sahip, kondaktif zemin kaplamalıdır. Alanında uzmanlaşmış ekip ve ekipmanlarımızla en iyi hizmeti sunmaktayız.

Anestezi

Ameliyatlarımız 7 gün 24 saat deneyimli anestezi ve reanimasyon uzman doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.
– Lokal anestezi (sadece ameliyat bölgesini iğne ile uyuşturma)
– Genel anestezi (narkoz),
– Spinal Anestezi (belden iğne yapılarak belden aşağısının uyuşturulması)

AMELİYAT HAZIRLIĞI

Ameliyat Öncesi Dönem;

Bilgi: Ameliyat kararınız verildiğinde doktorunuza ameliyatınızın şekli saati ve süresi gibi bilmek istediğiniz her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz. Tereddüdünüz varsa veya anlamadığınız konuyu tekrar sorunuz.

Uyku: Ameliyat öncesi gece erken yatınız.

Aç Kalma: Sıklıkla ameliyat öncesinde 6 ile 8 saatlik bir açlık (katı ve sıvı gıdalar alınmayacak) dönemi arzulanır.

Takma Dişler: Ameliyata giderken takma dişiniz varsa mutlaka çıkarınız.

Metal Eşyalar: Ameliyata giderken yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi tüm metal eşyalarınızı çıkartınız. Bu eşyalar ameliyat sırasında yanıklara sebep olabilir.

Kıl Traşı: Ameliyat bölgesinin kıl tıraşı hastanemizin deneyimli personeli tarafından yapılmaktadır.

Barsak temizliği: Barsak ameliyatlarında ve bazı başka ameliyatlarda bir gün öncesinde müshil ilaçlarının alınması ile barsak temizliği yapılması gerekir, bunu cerrahınız size açıklayacaktır.

Kan nakli: Kan ve kan ürünleri verilmesi gerekirse bu durum cerrahınız tarafından size bildirilecektir.

Ameliyat sonrası dönem

Ameliyat sonrası, hasta rahat ve huzurlu, kalabalık olmayan ortamda dinlenmeli ve tedavi edilmelidir. Ameliyatlı kişi, hasta odasına veya yakın takip yada mekanik alet ile solunum desteği gerekiyorsa yoğun bakım ünitesine alınır.

Ameliyat sonrası beslenme ve diyet:Her ameliyat türüne göre farklıdır ve cerrah tarafından belirtilecektir.

Dikişlerin alınması: Genellikle dikişler ameliyattan sonraki 7-10 günlük sürede alınırlar ve günümüzde bazı ameliyatlarda alınması gerekmeyen ve kendiliğinden emilen dikişler kullanılmaktadır. Bu süre cerrah tarafından hastaya belirtilecektir.

Ameliyat sonrası ek tedavi: Bazı kanser olgularında ameliyat sonrasında kemoterapi, radyoterapi, atom tedavisi, hormonoterapi gibi ek tedaviler gerekebilmektedir. Bu durum cerrah tarafından hastaya açıklanacaktır.

Ameliyat sonrası yıkanma: Her ameliyat türüne göre farklıdır ve cerrah tarafından hastaya açıklanacaktır.