Check-up

Kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Hastanemizde yapılan check-up hizmetinde,yapılan tetkik sonuçları değerlendirilerek kanser, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve lipid gibi metabolizma bozuklukları hastalıklarının erken teşhisi sağlanmaktadır. Bunun dışında hastaya özel programlarla ilerde oluşabilecek hastalıklar için önlemler alınmaktadır. Birçok ölümcül hastalığın tedavisi bu şekilde yapılan check-uplar sonucu konulan erken tanıya bağlıdır. Bu hizmet sırasında iç hastalıkları alanına giren tüm branşlar ile sıkı bir iş birliği söz konusudur.Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedavi edici hekimliğin yanı sıra koruyucu hekimlik de önem kazanmaktadır. Check-Up programları ile, henüz hiçbir belirti ve bulgu yokken yapılacak doğru ve aydınlatıcı tetkiklerle, hastalıklara erken tanı koymak amaçlanmaktadır. Check-Up ile, hem hastalıklara bağlı hasta kayıpları azaltılmakta, hem de tedavi maliyetleri düşürülmektedir. Size uygun, bir Check-Up programıyla, herhangi bir hastalık için risk taşımanız halinde size bu riski gidermeye yönelik korunma yöntemleri anlatılacaktır. Eğer standart Check-Up programıyla, sağlığınızla ilgili belirli bir sorun hakkında ipuçları ortaya çıkmışsa, en gerekli ileri tetkikler belirlenerek, en kısa sürede sorunun kökenine ulaşılacaktır.