Kalite, Vizyon ve Misyon

Kalite Politikamız

Tıp ve İşletme etiğine duyarlı, yasal sınırlar içinde günün bilimsel gelişmelerine uygun yöntem ve teknolojileri göz önüne alarak etkililiği ve verimliliği temel ilkeler sayan sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla sürekli iyileştirerek toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Tüm hasta ve yakınlarının hastane çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvendiği, beklentilerinin karşılandığı hatta aşıldığı bir kurum ve aynı ölçekli hastaneler arasında, önder bir sağlık kuruluşu olmak Avrupa birliği standartlarında hizmet vermektir.

Misyonumuz

Etik değerlere bağlı hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarınıda karşılayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Sloganımız

Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.

Değerlerimiz

1.       Sevgi, şevkat ve güler yüz

2.       İnsana ve çevreye saygı

3.       Değişim ve gelişime açıklık

4.       Sırdaşlık

5.       Dürüstlük

6.       Güvenilir olmak

7.       Çalışkanlık

8.       Ekip ruhu